Wednesday, March 26, 2008

Holy Week '08

Pagkatapos san mejo awat-awat na panahon, igwa na man gihapon kita iburutang didi..

Yadi an saro sa mga pics san mga kaklase naton na nag upod sa homecoming san Holy Week. Pang beach talaga an lawas.

An iba na pics nasa Multiply site naton. Igwa pa ibang pics sa B92 blog.